Home knop
 • Organisaties en verenigingen 
 • Plaatselijk Belang 
 • Gemeente Aa en Hunze
  Toeristische informatie

  Hotel informatie

  Camping informatie

  Restaurant informatie

  Nieuws uit Gasselte en Kostvlies
  Klik op het artikel voor meer informatie


  Nu of nooit: glasvezel in Gasselte en Kostvlies

  Er is goed nieuws: glasvezel in Gasselte en Kostvlies is dichterbij dan ooit! Alle inwoners van Gasselte en Kostvlies hebben post van Glasvezel Buitenaf en het Drents Glasvezel Collectief (DGC) ontvangen. Gooi deze brief vooral niet weg want deze bevat belangrijke informatie!

  Vanuit de werkgroep glasvezel Gasselte-Kostvlies hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt om ons aan te kunnen sluiten bij één van de grotere glasvezelinitiatieven in Drenthe. Daarbij hebben we samen met een aantal andere dorpen in het oosten van Aa en Hunze de keuze gemaakt om ons aan te sluiten bij DGC.

  Een goede keuze blijkt nu want DGC heeft Glasvezel Buitenaf bereid gevonden om glasvezel aan te leggen in de regio Noordoost Drenthe als 45% van alle inwoners voor 17 december een glasvezel abonnement afsluit. Alleen dan gaat het glasvezelnetwerk er echt komen. Sluit dus voor 17 december een abonnement af bij één van de dienstaanbieders en overtuig uw dorpsgenoten hetzelfde te doen!

  Op vrijdag 16 november vanaf 19:30 uur is er een informatieavond in het dorpshuis, deze wordt georganiseerd door Glasvezel Buitenaf. Kom alles te weten over de aanleg van glasvezel, de voordelen, voorwaarden, kosten en planning tijdens deze informatieavond. Op de website van Glasvezel Buitenaf kunt u uiteraard ook alle informatie terugvinden.


  Dorpsplein Gasselte

  Aannemer Hoornstra zal in de week van 19 november starten met de uitvoering van de werkzaamheden voor het dorpsplein. Als eerste wordt de parkeerplaats naast het dorpshuis aangelegd, tegelijkertijd worden het openluchttheater en een halfverhard pad naar de schaapskooi gerealiseerd. Als het weer het toelaat zijn deze werkzaamheden voor de kerstvakantie afgerond. In de week van 14 januari wordt gestart met het plein voor het dorpshuis, dit wordt in de week van 11 februari gevolgd door het schoolplein. Als alles goed gaat dan zijn de werkzaamheden op 15 maart afgerond.
  Lees verder op dorpsplein.gasselte-kostvlies.nl.


  Toekomstagenda

  Naar aanleiding van het dorpsbelevingsonderzoek, dat in december is uitgevoerd in samenwerking met de Brede Overlegkring Kleine Dorpen (BOKD) en studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, is een toekomstagenda opgesteld.

  De toekomstagenda bevat de belangrijkste aandachtspunten voor het dorp in de komende jaren. Na de zomer zal de toekomstagenda met de gemeente Aa en Hunze besproken worden en zullen vervolgstappen worden gezet. Als u een bijdrage wilt leveren aan één van de aandachtspunten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.


  Jaarvergadering

  De jaarvergadering is gehouden op 30 mei 2018. De concept notulen zijn hier te lezen.

  Google Maps