Home knop
 • Organisaties en verenigingen 
 • Plaatselijk Belang 
 • Gemeente Aa en Hunze
  Hotel informatie

  Camping informatie

  Restaurant informatie


  Glasvezel in Gasselte en Kostvlies

  Vanaf oktober 2019 zijn de graafwerkzaamheden gepland en vanaf januari 2020 worden de huisaansluitingen gerealiseerd. Kijk voor meer informatie op Glasvezel Buitenaf.


  Toekomstagenda

  Naar aanleiding van het dorpsbelevingsonderzoek, dat in december 2017 is uitgevoerd in samenwerking met de Brede Overlegkring Kleine Dorpen (BOKD) en studenten Management van de Leefomgeving van Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden, is een toekomstagenda opgesteld. De toekomstagenda bevat de belangrijkste aandachtspunten voor het dorp in de komende jaren. Als u een bijdrage wilt leveren aan één van de aandachtspunten, dan kunt u contact opnemen met het bestuur.

  Google Maps